tekstregister.nl

login | help | contact

tekstregister.nl help

Zoek op tekst Voer bijv. in: "Gen 10:1" en u ziet een overzicht van titels waarin over die Bijbeltekst gesproken wordt.

Zoek op titel Voer bijv. in: "evangelie" en u ziet een overzicht van titels met het woord 'evangelie', met daarbij de tekstplaatsen die in die titel bespoken worden.

Zoek op auteur Voer bijv. in: "ouweneel" en u ziet een overzicht van titels geschreven door 'ouweneel', met daarbij de tekstplaatsen waar in die titels door 'ouweneel' aan gerefereerd wordt. U kunt dit alleen gebruiken in combinatie met ingave van een tekst of titel.

Zoek op tekst / zoek een titel Voer bijv. in: "Gen" en "evangelie" en u ziet een overzicht van titels met het woord 'evangelie' die tekstplaatsen uit het Bijbelboek Genesis bespreken.

sortering U ziet de overzichten gesorteerd op tekst. U kunt op 'titel' klikken, waarna het overzicht gesorteerd wordt op titel. Met een klik op 'tekst' sorteert u weer op tekst.

login Met een eigen login kunt u uw instellingen beheren. Boeken kunt u blijvend uitfilteren zodat u deze niet meer in de resultaatoverzichten tegenkomt.

© tekstregister.nl is een activiteit van OpenSjamar.

Om te kunnen zoeken dient u een tekst of een titel invoeren, met daarbij eventueel een auteur.